Sedumdak

Alle informatie die u nodig heeft over sedumdaken

Gaat u een sedumdak aan(laten)leggen? Een dak van sedum kunt u aan (laten) leggen met sedum cassettes of met sedummatten. Hier vindt u alle informatie over sedumdaken die u nodig heeft:

 • Voordelen van een sedumdak
 • Nadelen van een sedumdak

Voordelen van een sedumdak

 • Energiebesparing
 • Beperking van wateroverlast
 • Isolatiewaarde
 • Positieve bijdrage aan het milieu

Energiesparing met een sedumdak

Beperken van wateroverlast dmw een sedumdak

Isolatiewaarde van een sedumdak

Positieve bijdrage aan mileu

Nadelen van een dak met sedum

 • Hoge initiële kosten
 • Beperkte draagkracht
 • Risico op lekkage
 • Groei van ongewenste planten
 • Minder geschikt voor hoge gebouwen
 • Minder geschikt voor koudere klimaten

Hoge initiële kosten

De aanleg van een sedumdak is duurder dan conventionele dakbedekking, vanwege de extra laag en de benodigde installatieapparatuur.

Beperkte draagkracht

De belasting op het dak neemt toe door de extra laag van de sedumplanten en het substraat. Niet alle daken zijn geschikt voor een sedumdak en er moet rekening worden gehouden met de maximale belasting van het dak.

Risico op lekkage

Bij onjuiste installatie of onvoldoende onderhoud kan het sedumdak lekkages veroorzaken.

Groei van ongewenste planten

Ondanks het regelmatige onderhoud kunnen er toch ongewenste planten groeien op het sedumdak.

Minder geschikt voor hoge gebouwen

Vanwege de hoogte en de bereikbaarheid van het dak is het aanleggen en onderhouden van een sedumdak op hoge gebouwen lastiger en duurder.

Minder geschikt voor koudere klimaten

In koudere klimaten kan de groei van de planten op het sedumdak worden vertraagd of zelfs stoppen.